Diverse europeiske flagg.jpgInternasjonale forskernettverk

KRUS deltar i flere internasjonale forskernettverk, bl.a. med Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EU-prosjekt) og Monash University (Melbourne, Australia).

Nordisk samarbeid

De nordiske landene har et pågående samarbeid på området konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse. Hovedformålet er erfaringsutveksling og videreutvikling av fagfeltet.

EØS – prosjekter

Norsk Kriminalomsorg gjennom KDI er partner i flere EØS-prosjekt gjennom finansordningen «Norway Grants».  Den har som overordnet mål å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, samt styrke den bilaterale relasjonen mellom Norge og mottakerlandene.

KRUS har en sentral rolle i dette arbeidet og er nå partner i landene Latvia, Litauen, Tsjekkia, Polen, Romania og Bulgaria for perioden til og med 2024. Alle landene har som et hovedfokus europeisk arbeidsmøte KRUS april 2019.jpgkompetanseutvikling av personell i kriminalomsorgen.

  • Latvia, Litauen og Bulgaria skal blant annet bygge nye fengselsskoler og utvikle ny utdanning.
  • Tsjekkia og Romania skal blant annet utvikle felles utdanning for fengsel og friomsorg og programmer for innsatte.
  • Polen skal etablere nytt akademi for overordnet personell med ny lederutdanning og i tillegg utvikle grunnutdanningen av fengselspersonell.
  • KRUS leder også en arbeidsgruppe med deltagere fra alle de 6 landene med fokus på utdanning, der målsetningen er å skape synergier mellom landene.

USA

KRUS er også Involvert i prosjekter i USA som rådgivere til reformer av kriminalomsorgen i California, Oregon, North Dakota, New York City og Pennsylvania.

Studenter/utveksling

Studentene ved høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring har i sitt fjerde semester tilbud om å delta på en studietur til utlandet for å lære mer om hvordan kriminalomsorgen drives andre steder. Noen av landene KRUS har sendt fengselsbetjentaspiranter til de siste årene: England, Estland, Finland, Frankrike, Nederland, Romania, Skottland og Tyskland.

KRUS har inngått bilaterale avtaler for med søsterinstitusjoner i flere land. Våre studenter ved bachelorpåbygget i straffegjennomføring tilbys utveksling ved et av disse stedene, der de kan gjennomføre inntil 15 studiepoeng av graden ved utvalgte fag. KRUS har inngått avtaler med Laurea University, Helsinki, Finland og Sisekaitseakadeemia: Sisseastumine, Tallin, Estland. Vi er også i kontakt med andre land, med sikte på å få til bilaterale avtaler der (avdeling for politiutdanning ved Umeå University i Sverige og Bornemouth University i England). 

Studiebesøk ENAP 2019.pngStudiebesøk

I november 2019 hadde KRUS nok en gang studiebesøk fra Frankrike og 12 kommende fengselsdirektører og 2 representanter fra ENAP (École nationale d'administration pénitentiaire).som et ledd i et flerårig samarbeid mellom KRUS og ENAP. Temaet for dette besøket var åpne fengsler og alternativ soning, og oppholdet ble benyttet til å besøke Sandaker Overgangsbolig, Oslo Friomsorgskontor og Bastøy Fengsel. Det ble også tid til en dag i KRUS' egne lokaler i Lillestrøm med faglige diskusjoner på tvers av landene. 

ENAP besøker KRUS 2019. Bak til venstre: Ole Stageberg, International coordinator, KRUS og Kristina Vee Lægreid, Direktør, KRUS.
 

Bildet lenger opp på siden er fra et arbeidsmøte om utdanning, avholdt ved KRUS i april 2019. Deltagere var representanter for kriminalomsorgen i Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Romania og Bulgaria, i tillegg til Norge.